Det ble vedtatt etter at den omdiskuterte trafikksikkerhetsplanen ble behandlet i kommunestyret torsdag.

Ordfører Nils Olav Larsen (KrF) følte i forkant av behandlingen et sterkt behov får utdype og supplere saksfremlegget med opplysningene han la på bordet i formannskapet i forrige uke.

Her kom ordføreren med opplysninger fra sidelinja, og sørget for KrF-seier formannskapet med tanke på det såkalte Tuden-strekket.

I bygg- og miljøutvalget, noen dager før, fikk Line Vennesland Fraser (FrP), mot KrFs stemmer, resten av bygg- og miljøutvalget med på å la trafikksikkerhetstiltak ved Tuden ligge, og dermed følge kommunedirektørens opprinnelige innstilling.

Her mente hun at den ene familien kunne fortsette å ta taxi.

foto
Samkom-prosjektet vil derfor kom langt, langt, ned på denne lista, sa ordføreren. Foto: Anne Jeppestøl Engedal

– Lett å bli forvirret

Torsdag var det altså en ny runde med trafikksikkerhetsplan. Denne gangen den avsluttende behandlingen av kommunestyret.

– Det hadde vært veldig enkelt hvis det hadde vært nok penger i fylket og kommunen til å realisere alle veier. Disse tiltakspakkene og allverdens, det er veldig lett å bli forvirret, åpnet ordføreren med.

Han gjorde det klart, etter å ha vært i kontakt med veimyndigheter og bevilgende myndigheter, at Samkom/Grovane-prosjektet ville komme langt ned på lista om det ble prioritert fra kommunens side.

– Det som skal prioriteres av prosjekter er ut ifra følgende kriterier: Overordnet mål om nullvekst i personbiltrafikk er det som er førende. Flere skal ta buss, eller sykle og gå. Tiltaket blir målt mot dette. Også alternativer til bil og som treffer mange mennesker. Det er der det prioriteres. Samkom-prosjektet vil derfor kom langt, langt, ned på denne lista. Dersom vi skulle få noe ut av dette måtte Holtet inn, poengterte ordføreren.

Andreas Ingebretsen (FrP) lurte på hva kostnaden for utbedring av Tuden-strekket ville bli.

Ordføreren kunne, så langt han var informert, ikke gi noe eksakt svar. Men sammenlignet Holtet med Samkom.

– Det er et atskillig mindre anlegg på Holtet. Det er gjennomførbart og rett fram og innebærer innløsning av ett hus, svarte han og var den første til å innrømme at penger fortsatt er en x-faktor her.

Noen tidshorisont for en eventuelt bedring av trafikksikkheten er også i det det blå.

KrFs forslag om sette Tuden på topp fikk flertall med 18 mot ni stemmer.