Kontrollutvalget kontrollerer alle kommunal aktiviteter på vegne av kommunestyret, og ber om en orientering i saken hvor kommunedirektøren nå har slått fast at det er begått feil.

SLT-koordinator Indira Derviskadic var inhabil i saken hvor Frivilligsentralen og kirka ble satt på toppen av prioriteringslista for statlig tilskudd, og oppvekstsjef Marianne Wegge burde også erklært seg inhabil.

Det er konklusjonen til kommunedirektøren.

Kommunedirektør Svein Skisland har både i formannskapet og levekårsutvalget orientert om saken, og nå vil også kontrollutvalget ha informasjon.