Naturverner Jan Thomassen oppfordrer til å bruke fantasien når strandstien skal tas videre forbi Kuleberget og nordover. – Ikke legg den bare langs vannet, sier han.
Naturverner Jan Thomassen oppfordrer til å bruke fantasien når strandstien skal tas videre forbi Kuleberget og nordover. – Ikke legg den bare langs vannet, sier han.

– Hva med litt mer fantasi i fortsettelsen?

Naturverner Jan Thomassen tar til orde for å droppe steinsetting og strender når strandstien skal videre. – Vi må legge bak oss park-tankene, mener han.

Thomassen er opptatt av hvordan strandstien nå skal utformes videre, og mener fokuset nå ikke må være hva som gagner hverken grunneiere eller bygdefolket forøvrig; i første rekke.

Han setter artsmangfoldet i fjorden på toppen av prioriteringslista, og så mener han vi mennesker kan lage masse fint og fantasifullt i områdene rundt fjorden.

– Vi kommer ikke langt hvis vi skal fortsette dette park-opplegget, sier Thomassen, som forklarer at det er negativt for livet i fjorden å fjerne alt av vegetasjon og gress, og erstatte det med steinblokker.

Derfor ber han nå om å bli lyttet til, når strandstien skal videre nordover.

– Hva er fjorden? Jo, fjorden er en stille flod som renner gjennom bygda vår; en ren velsignelse, sier Thomassen.

Jan Thomassen mener det ikke må lages mer park-liknende strandsti, for å bevare artsmangfoldet i fjorden.
Jan Thomassen mener det ikke må lages mer park-liknende strandsti, for å bevare artsmangfoldet i fjorden.

Han mener fjordens mangfold må ivaretas, og at dette kan gjøres på en måte som også gagner brukerne i enda større grad enn om man skal legge strandstien nede ved elvebredden hele veien.

Opp på Kuleberget

– Vi kan ikke legge den langs vannet hele veien. Det må være noen frisoner; steder for hekkeplasser og ro, sier Thomassen, som allerede har gjort seg en rekke tanker for hvordan dette kan løses fremover.

– Jeg mener vi må opp på toppen av Kuleberget. Der kan det lages flotte utsiktspunkt og legges tilrette for naturopplevelser, fortsetter han.

– Men hva med artsmangfoldet på Kuleberget da?

– Det er mye større press på livet i fjorden, sier han og legger til at strandstien bør være litt kupert, og ikke legges nærmest på en flat linje.

– Det er jo mye gøyere hvis det er litt høyder, også for de som skal trene på stien, uttrykker han.

Trekkplaster

Thomassen tror også fjorden vil fungere som et enda større trekkplaster for folk utenfor Vennesla dersom det fokuseres mer på opplevelsene enn på dyr utsmykning.

Når strandstiens trinn to skal utformes, ber naturverneren om at det spilles på lag med naturen selv.

– Vi må lære at vi må spille på lag med naturen. Vi er avhengige av naturen, men den er ikke avhengig av oss. Det må vi snart skjønne nå.

aje@venneslatidende.no