annonse

– Han har vært en enorm ressurs for Vennesla kommune

Pakker sammen
Pakker sammen: Kommunalsjef for utvikling Aslak Wegge holder på å rydde ut av kontoret. Bildet på veggen med «Saab-modeller» skal nå opp på kontoret i den nye jobben. Over nyttår begynner Wegge som stiftsdirektør for Agder og Telemark Bispedømme. (Foto: ANne Lise Haugland Valdez)
Kultur
Kultur: Aslak Wegge sammen med Rune Carlsen i nytt kulturhus. (Foto: )
Tett på
Tett på: Som kommunalsjef for utvikling har Aslak Wegge (t.v.) jobbet med tidligere ordfører Torhild Bransdal og rådmann Svein Skisland. (Foto: )

+ Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge (46) har hatt sin siste uke på jobb i Vennesla kommune.

  • Anne Lise H. Valdez

– Det har vært noen kjempefine år i Vennesla både fordi jeg har trivdes utrolig godt på arbeidsplassen og fordi det har skjedd mye i kommunen. Jeg har fått vært med på mange prosjekter, særlig bygging av kulturhuset og priser og oppmerksomhet som kom i kjølvannet av det. Det var en stor opptur, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Aslak Wegge.

Han holder på å rydde opp på kontoret i administrasjonen på Herredshuset. Etter 16 år i Vennesla kommune, er det nå slutt.

I 2000 kom han fra Sirdal kommune til jobb ved Setesdalsbanen. I 2003 begynte han som kultursjef i kommunen. Av utdannelse har han hovedfag i historie samt fagene kristendom og kulturminnevern med seg i bagasjen.

– Enorm ressurs

– Aslak Wegge har vært en enorm ressurs for kommunen og har hatt ansvar for mye i kommunen. Han er kanskje den eneste i Norge som har vært kultursjef og sosialsjef samtidig. Det sier litt om Aslak og den tilliten han har hatt her, skryter rådmann og sjef Svein Skisland.

Han kaller Wegge en god byråkrat, i ordets beste forstand.

– Han er svært dyktig til å legge fram saker og utrolig god til å trekke ut viktige poeng i saker. Han har vært med på stor utvikling i kommunen og har vært sentral i mange store planarbeid og ikke minst i bygging av både kulturhus og svømmehall, påpeker Skisland.

Hovedpersonen selv må vel kunne kalles rådmannens høyre hånd gjennom mange år. Aslak Wegge vil bli husket for sin store kompetanse og kunnskap om kommunens mange prosjekter, noe både journalister og politikere har kunne dra nytte av i mange år.

– Veien har blitt til mens en har gått og mye har jeg tilegnet meg underveis. Det har vært gøy og spennende og jeg har lært masse, sier Wegge.

Roser samarbeid

– Jeg synes det har vært et usedvanlig godt samarbeid med politikere og administrasjon der vi har hatt gjensidig lojalitet og respekt og det har vært fint, sier Wegge.

– Men du har mange ganger sittet på Bygg- og miljøutvalget og forsøkt å holde fram lover og regler for politikere som ofte lar seg styre av helt andre ting?

– Vår jobb er å legge fram saker og informere dem nok til at de kan ta gode avgjørelser, og så må vi forholde oss til det som politikerne velger. Det kan være utfordrende, men ikke nødvendigvis negativt. Politikerne har sin rolle å fylle og jeg lever godt med at de av og til mener noe annet enn administrasjonen, smiler Wegge.

Han synes det er særlig stas at planene for Hunsøya Park ble vedtatt i desembers kommunestyremøte.

– Det er en milepæl og det er jo planer vi har fulgt siden 2007, mens det var fortsatt var full drift på Hunsfos Fabrikker.

Kommunalsjefen har vært en fast gjenganger i lokalpressen i alle disse år.

– Hvordan er forholdet til lokalavisen?

– Jeg opplever et godt forhold og tror jeg har vært tålig flink til å svare og gi et balansert syn og føler at avisen har respektert det. Av og til kan en tenke at ikke alle saker er like balansert eller dobbeltsjekket før de blir publisert, men i sum har jeg et godt forhold til lokalavisen, sier Wegge diplomatisk.

Over nytt år er han ny stiftsdirektør Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Direktørens hovedoppgaver vil være å styre prosessene med til setting av prester og ha ansvaret for økonomi og personalforvaltning, i tett samarbeid med biskopen.

Trives i Saab-klubben

– Jeg synes denne jobben ser gøy ut og tror at noen års kommuneerfaring kan komme godt med, det er mange likhetstrekk i strukturene i kirken og i kommunene, sier Wegge og gleder seg til å begynne samtidig som han vil savne kollegaer og det gode arbeidsfellesskapet.

– Jeg liker å ha oversikt, så akkurat det må jeg jobbe litt med, ler Aslak Wegge og tar ned bildet med bilkolleksjonen fra «Saab» fra kontorveggen.

For er det noe som blir med videre til neste kontor, er det den. Wegge er formann i Saab-klubben Sør og liker å se på og snakke om bil.

– Dersom noen lurer på hvorfor politikerne i Vennesla gjentatte ganger havnet i Trollhättan på befaring, skjønner de det nå, humrer den sympatiske byråkraten.

anne@venneslatidende.no