Blir stående med grunnmur: Fylkesmannen har for andre gang opphevet kommunens vedtak i en omstridt byggesak i Drivenesvegen. Naboen har fått medhold i klagen sin. Foto: Anne Jeppestøl Engedal

Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak – igjen

Fylkesmannen mener tiltakshaver «har gjort et kreativt forsøk på å tilfredsstille reguleringsbestemmelsene.» For andre gang oppheves politikernes vedtak i en omstridt byggesak på Moseidmoen.

Dermed har naboen som klaget på vedtaket for andre gang fått medhold hos Fylkesmannen.

Byggesaken har en lang historikk, og nå har den altså for andre gang vært til behandling hos Fylkesmannen. Første gang tiltakshaver fikk ja på søknaden om å føre opp en bolig i Drivenesvegen, var i 2018. Siden har det vært mange runder, med saksbehandlere, politikere og Fylkesmannen. I april 2019 sa bygg- og miljøutvalget igjen ja til oppføring av boligen i Drivenesvegen, som inneholdt en rekke dispensasjoner. Blant annet ble det dispensert for mønehøyde, utnyttelsesgrad og etasjeantall. Naboen klaget, ble avvist av politikerne, og saken gikk videre til Fylkesmannen.

Grunnmur oppført

Mens Fylkesmannen holdt på å behandle klagen, ble så likevel grunnmuren oppført.

Fylkesmannen ga naboen medhold, men tiltakshaver, som altså allerede hadde ført opp grunnmur og massiv trapp, sendte inn ny, revidert søknad. Denne søknaden inneholdt grep som skulle gjøre at tiltaket ikke krevde dispensasjon for blant annet mønehøyde og etasjeantall. Løsningen ble å heve terrenget rundt boligen.

Kommunens administrasjon godkjente dette, men naboen klaget, og mente bygget var like høyt og ruvende fordi om man hadde hevet terrenget rundt. Fylkesmannen er enig. Politikerne avviste klagen, men Fylkesmannen har nå altså gitt naboen medhold, og opphever kommunens vedtak.

– Kreativt

Fylkesmannen peker i likhet med naboen på at bygget er like høyt selv om terrenget er hevet. Noen steder rundt grunnmuren er terrenget hevet så mye som to meter.

Les også
Paff nabo reagerer på dispensasjon – får vei rett foran stuevinduet

Fylkesmannen mener selve terrenginngrepet heller ikke er riktig behandlet av kommunen, og opphever vedtaket. I tillegg poengteres det at det fremstår som en svært dårlig teknisk løsning å heve terrenget over topp grunnmur, og oppover vegger og bjelkelag. Dette er gjort for å tilpasse mønehøyde og etasjeantall.

Fylkesmannen bemerker at man normalt sett vil tilstrebe å få en viss avstand fra terreng opp til topp grunnmur og vegger, i forhold til lufting og fuktsikring.

Fylkesmannen «konkluderer med at det må anses som et kreativt forsøk på å tilfredsstille reguleringsbestemmelsene», heter det i vedtaket.

Les også
– Saksbehandleren ba meg om å ikke klage

Det er også flere feil fra kommunens side som påpekes i det ferske vedtaket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Som følge av omfattende mangelfulle vurderinger, må saken returneres til kommunen for ny behandling», står det i vedtaket fra Fylkesmannen.

Les også
Inger Lise sto på sitt - Fylkesmannen opphever vedtak