Privatisering: Kommunen har tidligere gitt tillatelse til at en huseier har fått bygge garasje på snøopplagsplass, i enden av snuhammer. Men kommunen sier nei til å la ham eie innkjørselen til garasjen. Foto: Kartdata

Får ikke lov å privatisere snuhammer. Må rive ulovlig gjerde

Kommunen setter foten ned for privatisering av en snuhammer i Heptekjerr. Men huseier har allerede fått lov til å asfaltere arealet og bygge en garasje i enden av det som skulle fungere som snøopplagsplass.

En snuhammer og snøopplagsplass har endt som innkjørsel til en privat garasje i Revestien i Heptekjerr.

Nå vil huseier at de snaut 80 kvadratmeterne, som allerede er asfaltert foran garasjen, skal overføres til ham.

Han har allerede sørget for å sette opp gjerde mot naboen, selv om dette ikke står på hans grunn, slik at det hele nå fremstår som hans gårdsplass. Rådmannen og politikerne sier nei.

De vil ikke at området skal privatiseres, selv om areal nå fungerer som inn- og utkjøring for huseiers garasje. Arealet er asfaltert, og ettersom garasjen allerede er tillatt og oppført, er snøopplagsplassen i realiteten ødelagt.

Huseier har altså også satt opp et gjerde mot naboen, sågar oppført i samme farge som naboens hus, men dette må han nå rive. Det er nemlig ulovlig oppført, ettersom det ikke er oppført på hans egen eiendom, inn mot nabogrense.

Ville ivareta sikkerheten til nabobarna

Eier av arealet har søkt om oppretting av ny grunneiendom, og om overføring av areal til tiltakshaver. Parsellen er regulert til annen veggrunn/grøntområde, og kommunen mener tiltaket fører til at hensynet i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt.

Naboen har merknad til søknaden, og argumenterer med at det da vil være mange andre som også vil kunne kreve å få snuhammer og snøopplagsplass tillagt ei privat tomt. Naboen mener plassen kunne vært brukt til lekeplass i snøen om vinteren, og peker på at det er et problem i området at det ikke er gode plasser til å legge snøen.

Må fjerne gjerde: Tiltakshaver har laget gjerde i samme farge som naboens hus, men må fjerne gjerdet, fordi det er ulovlig satt opp. Han får ikke lov å overta arealet foran garasjen sin. Foto: Vennesla kommune

Både politikerne i bygg- og miljøutvalget og rådmannen støtter naboens poenger.

Tiltakshaver har argumentert med at gjerdet som nå må rives, er satt opp i god tro, og at det er satt opp for å ivareta sikkerheten til den berørte naboens barn.

Naboen selv mener dette ikke er et argument som ikke kan tillegges vekt, da han mener det er snakk om noen ytterst få biler som av og til kjører ut og inn av en garasje. Han mener tiltakshaver ved å sette opp gjerdet, stenger alle andre ute fra en felles plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter den politiske behandlingen, er det klart at gjerdet må rives, og asfalten som er lagt foran tiltakshavers garasje, er til felles bruk for alle.