Fiskeoppdrett: Avdelingsleder Eirik S. Dale hos GOT med beholdere som skal brukes til fiskeriindustrien. Foto: Anne Gunn Pedersen

Måtte tenke nytt. Nå ser fremtiden lys ut.

Global Ocean Technology hadde oljebransjen som sitt hovedområde, men fikk kjenne på utfordringer da etterspørselen stupte. Evnen til å tenke nytt har likevel gjort at framtiden ser lys ut.

– I fjor på denne tiden så vi litt mørkt på det, men nå søker vi etter flere ansatte, forteller avdelingsleder Eirik S. Dale.

«Made in Vennesla» er en artikkelserie som omhandler noen av de flotte produkskjonsbedriftene vi har kommunen.

Han har senket skuldrene en god del de siste månedene. Ordreboka er full et godt stykke fram i tid, og en ny kontrakt er tegnet med et stort firma innen fiskeoppdrett. Det betyr at verkstedet i Ålefjærveien, som hadde vinsjer som hovedprodukt i mange år, nå konsentrerer seg om utstyr til fiskerinæringen.

Parkbenker

En bigesjeft har de likevel, nemlig parkbenker. Etter at GOT startet produksjon av solide benker for et år siden, har etterspørselen økt jevnt og trutt.

– Parkbenker produserer vi enda, og vi har mange bestillinger inne, opplyser Dale og legger til at siden den første benken ble laget i fjor, har det kommet 50–60 forespørsler, både fra private og bedrifter.

– Men disse benkene egner seg nok ikke for den private hagen. De veier 130 kilo og malingspekken kunne vært på en borerigg, illustrerer han og legger til at de nå produserer benker mellom andre gjøremål.

Parkbenker: Mathias Bakke er lærling og har her en oppgave med å få bestilte parkbenker ferdig. Foto: Anne Gunn Pedersen

Havbaserte næringer

I over i 60 år hadde GOT oppdrag for oljebransjen, men da alt stoppet opp i 2015, ble det nødvendig å finne andre bein å stå på. Det har utvilsomt vært tøffe år.

– Nå begynner det å gå seg til igjen, og vi har flere oppdrag innen fiskeri og fornybar energi, selv om vi fortsatt har noe for oljeindustrien. Noen av de ansatte jobber fremdeles offshore, forteller Dale.

– Kundegruppene våre er hovedsakelig havbaserte næringer, det vil si maritim industri, inklusiv olje og gass, men aller mest landbasert industri, og nå fiskeoppdrett, opplyser han.

– Hvilken yrkesgruppe jobber hos GOT?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Sveisere, platearbeidere, hydraulikere og servicemekanikere, slik det har vært hele tiden. Alle disse fagområder er tatt videre til nye kundegrupper.

Stål: Geir Karlsen jobber med stål, der nøyaktighet er over det man vanligvis kjenner til.– Stål påvirkes av varme, og underveis i prosessen må det måles flere ganger, forklarer han. Foto: Anne Gunn Pedersen
Nøyaktighet: Her er en millimeter mye. Foto: Anne Gunn Pedersen

Oppdrettsmerder

GOTs tre avdelinger i Norge har 280 ansatte, hvor av tolv jobber i Vennesla.

– Kundene våre er spredt over hele landet, og har noen ansatte lyst på en reisejobb, kan fagkunnskapen hentes fra alle tre avdelingene i GOT-konsernet, som består av GOT Services, GOT Energy og GOT Marine. Energy og Marine holder til i Mandal og produserer fiskebåter, forteller avdelingslederen.

Eirik Dale mener at det framover uten tvil er oppdrettsnæringen som er mest spennende, og som det knyttes størst forventninger til.

– Noe av det nye som er kommet er såkalte oppdrettsmerder. I disse ligger fisken, og utstyr til merdene er under produksjon på vårt verksted, nærmere bestemt deler til pumpe- og rensesystemet, forklarer han.

Stålarbeid: Stian Urdal Foto: Anne Gunn Pedersen

Kontrakt

Akkurat nå er det full fart med produksjon av pumper. En mann er leid inn i tillegg til de fast ansatte, og optimismen råder, mye fordi oppdrettsnæringen er i kraftig utvikling. Det nye utstyret er dessuten en liten revolusjon når det gjelder å hindre spredning av den fryktede lakselusen. Dale forklarer at fisken blir værende inne i den lukkede merden, og at en ballong som ligger i sjøen pumper inn vann kontinuerlig.

– Fisken blir satt i bås fra den er liten, der den lever i ett år før båsen tømmes og det settes inn ny fisk. Systemet er helt lukket, og vannet som kommer ut av merden blir filtrert og renset, slik at ikke lus eller andre sykdommer kan slippes ut i sjøen og gjøre skade. Til og med avføringen fra fisken blir samlet opp og kan senere brukes til gjødsel, forklarer Dale.

At miljøorganisasjonene synes dette er bra, er også et viktig moment.

– Nå blir ikke fjordene lenger forurenset. Automatisk foring og overvåking av fisken er også inkludert i dette systemet. Skulle sykdom oppstå, bli det avdekket umiddelbart, sier Eirik Dale og kan avsløre at GOT har inngått kontrakt med et stort oppdrettsfirma, noe betyr mye arbeid framover.

Medgang

At det er hard konkurranse om oppdragene er for øvrig ingen hemmelighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi konkurrerer med både lokale verksteder og utenlandske selskaper, spesielt de som ligger i Polen, men generelt er Norge kjent for god kvalitet, og vi kan i mange tilfeller konkurrere på pris også, sier Dale.

Muligheten for at nye avtaler kan inngås i nærmeste framtid er derfor innen rekkevidde, særlig innen fornybar energi, selv om noe konkret ikke kan snakkes om foreløpig.

– Men jeg opplever at vi er i medgang, sier Eirik Å få Dale og tenker tilbake til sommeren 2020.

– Vi lurte alvorlig på hva vi skulle ta oss til etter ferien. Nå er vi fullbooket de neste månedene og har ansatt to servicemekanikere. En platearbeider er også leid inn, så nå ser det ut til å gå veien.

Han nøyer seg likevel med å uttrykke forsiktig optimisme. Det er kort tid siden alt var mørkt, og erfaringen viser at etterspørselen i markedet fort kan snu.

Evnen til å tenke nytt har uansett vist seg å bære frukter.

Mangel på sveisere

– Det vi også ser er at de som var i oljebransjen, og som var kunder hos oss tidligere, har startet nye virksomheter, og nettverket de hadde tas med inn i ny bransje. Utfordringen er å få tak i flinke folk, sier han.

Saken er at sveiserne, mekanikerne og platearbeiderne ikke gror på trær. Det er ikke nok ungdommer som utdanner seg innen disse fagene.

– Nå har jeg heldigvis fått tak i en sveiser med godt skussmål, og det er jo bra, smiler Dale.

– Men ingen jenter?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei, jenter som er utdannet i sveising er vanskelig å finne, selv om dette absolutt burde være noe for dem. Dette er nøyaktig arbeid, og jenter er kjent for å være ekstra nøye, så de er hjertelig velkomne i bransjen, om de bare vil. Når det er sagt er jeg imponert over guttene vi har her på huset. De vet virkelig hva de holder på med.

Sveising: Tony Andersen med sveisearbeid, her er nøyaktighet avgjørende, og denne typen jobb passer både gutter og jenter. Foto: Anne Gunn Pedersen

– Helt konkret, hva lager dere her i Vennesla?

– Alt mellom himmel og jord, humrer Eirik Dale, men trekker fram det som verkstedet er mest kjent for:

– Vinsjer lager vi mye av. De brukes til kraner for å løfte utstyr om bord på båter, forklarer han.

En tur ned i verkstedet forteller at her er det forskjellige oppdrag på gang. Stål bearbeides og sveisearbeid pågår. Noen parkbenker er under arbeid, og en leveranse med materialer er nylig ankommet for å kunne gjøre benkene ferdige.

Med andre ord, det er lysere tider for Global Ocean Technology.

Parkbenker: Ett av mange gjøremål hos GOT. Mathias Bakke og Eirik S. Dale Foto: Anne Gunn Pedersen