– Vi har hatt et sterkt 2. kvartal, med solide resultater og god egenkapitalavkastning. Det er også positivt å se at vi fortsetter den gode utviklingen i andre inntekter, sier konsernsjef Geir Bergskaug i en pressemelding.

Tirsdag presenterte Sparebanken Sør resultatene for andre kvartal i år.

Resultatet før skatt var på 550 millioner kroner, en økning fra 351 millioner kroner i samme periode i 2022.

– Resultatet er preget av positive bidrag fra tilknyttede selskaper, lave tap og god vekst innen bedriftsmarkedet, i tillegg har selvsagt renteendringene vi har sett det siste året bidratt positivt.

Renteinntektene til banken var på hele 732 millioner kroner, en økning på mer enn en halv milliard sammenlignet med samme periode i fjor.

Bergskaug melder om god vekst innen bedriftsmarkedet og økte netto renteinntekter.

– Banken har en betydelig egenkapital og når rentene stiger, stiger også rentenettoen. Det har bidratt til en meget positiv resultatutvikling for Sparebanken Sør.

Hovedtall fra 2. kvartal 2023 (2. kvartal 2022 i parentes):

  • Resultat før skatt: 550 mill. kr (351 mill. kr)

  • Egenkapitalavkastning: 11 prosent (7,2 prosent)

  • Netto renteinntekter: 732 mill. kr (555 mill. kr)

  • Netto inntekter finansielle instrumenter: 0 mill. kr (-33 mill. kr)

  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 25 mill. kr (24 mill. kr)

  • Driftskostnader: 326 mill. kr (293 mill. kr)

  • Netto tap på utlån: -9 mill. kr (11 mill. kr)