Fornøyde venndøler i flunkende nytt bilpleieanlegg

foto