Laveste resultat på flere år: – Større utfordringer i bransjen