Optimistiske nyetablerere, tross koronakrise

foto