Usikker fremtid: – Vi jobber veldig med å snu skuta