Nytt selskap skal legge til rette for gjenbruk av varme