Startet egen nettbutikk – omsatte for over én million første året