Melder om knallsesong. Har også fått lang venteliste på fast plass