Skal vi i det hele tatt tillate salgsboder på kommunal grunn?