Dette må du beregne ekstra lang ventetid på nå

foto