Blir konsernsjef på heltid – søker ny direktør til hjørnesteinsbedriften