Har stor tro på vekst for Venneslas næringsliv i 2020