Pandemien har gitt et godt år for Huntonit. Men de er urolige for framtida.