Overskuddsvarme kan brukes til alge- og insektproduksjon