109 nye selskap i 2022 – åtte selskap gikk konkurs eller ble tvangsoppløst