BF Consept Store flytter ut av bygda etter sju måneder