Skal tørke 350.000 sekker ved med spillvarme herfra

foto