Legger ned spisested: – Oppstarten gikk ikke etter forventningene