«Andelen av sentrum som parkeringsplasser beslaglegger er ganske forbløffende»

foto