Kommunedirketør Svein Skisland og ordfører Nils Olav Larsen

Vennesla kommune

Vennesla kommune flagget akkurat slik vi pleier å gjøre på offisielle flaggdager. Vi følger nøye oppsatte rutiner for flagging.

I Vennesla kommune skiller vi mellom offisiell flaggstang og arrangementsstenger.

Vi har to offisielle stenger som vi så langt har forbeholdt det norske flagget og som brukes på offisielle flaggdager. Det er den store flaggstanga foran Herredshuset og ei ved Hægelandsheimen.

Fra begge disse stengene vaiet det norske flagget på frigjøringsdagen 8. mai.

De fire mindre arrangementstengene utenfor Herredshuset og stengene på Venneslabroa brukes ikke på offisielle flaggdager. De får riktignok norske flagg 17. mai, men det er fordi 17. mai også er et stort arrangement. Arrangementstengene benyttes ellers av mange ulike aktører.

Dagens rutiner har vært fulgt i flere år. Hvis det er et sterkt ønske om mer omfattende flagging på offisielle flaggdager, er det naturlig å se på rutinene på nytt.

Kommunedirektør Svein Skisland

Ordfører Nils Olav Larsen