Anne Torhild Andersen, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Vennesla, Merete Aasemoen Aardal, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Vennesla.

Utdanninsforbundet

Vi leser i Vennesla Tidende 23/3-22, at «Fagforbundet ikke kan finne seg i at de med lavere lønn skal måtte betale, slik at enkelte grupper får høyere tillegg/lønn slik andre forbund har argumentert for.»

Utdanningsforbundet ønsker at alle grupper i Norge skal få reallønnsvekst. Vi vil likevel at noen grupper blir spesielt prioritert. Det ene utelukker ikke det andre. Lærerne har gjennom en årrekke blitt nedprioritert. Vårt ønske at medlemmene våre skal følge lønnsutviklingen til sammenlignbare grupper.

Etter mellomoppgjøret i 2019 ble det nedsatt et utvalg som skulle se på lønnsutviklingen for lærerne i skolen etter at KS overtok forhandlingsansvaret. Det konkluderte med at lærerne over tid har hatt en svakere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkeskommunene.

I tillegg taper lærerne i skolen kampen om lokale lønnstillegg.

Det skal lønne seg å ta utdanning, og Norge trenger kompetente lærere. Det er et alvorlig samfunnsproblem at personer uten lærerutdanning har ansvar for 15 % av all undervisning i grunnskolen og 21% i videregående skole.

Få, om noen vil slippe rørlegger uten utdanning inn i huset, eller være fornøyd med ansatte på sykehuset som kun har tatt kurs i førstehjelp. Vi tror ikke at foreldre og elever ser seg fornøyd med ufaglært arbeidskraft i klasserom eller barnehage.

Et av kravene i årets lønnsoppgjør fra Utdanningsforbundet sin side, er at barn skal møte godt kvalifiserte pedagoger i skolen. Uansett om de bor i Kirkenes, Oslo eller Vennesla. For å hindre at vi tre år på rad har nedgang i søkere til lærerutdanning, og at lærere søker seg til andre bedre betalte yrker, trenger vi mer enn fine ord.

Vi trenger en lønn som kompenserer for opptil 5 år med studielån og like mange år med tapt lønn. Vi trenger at KS ser viktigheten av kvalifiserte lærere. Vi trenger at KS holder ord, og prioriterer lærerne som de sier er så viktige. Ikke bare i festtaler, men også når det er lønnsoppgjør.

Lærermangel er et reelt problem. Kan det ha noe med lønna å gjøre?

Anne Torhild Andersen, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Vennesla,

Merete Aasemoen Aardal, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Vennesla.