Ordfører Nils Olav Larsen (KrF)

Nils Olav Larsen

Norgesplaster er ikke bare noe vi i Vennesla er stolte av. Hele landet bør være stolte av denne bedriften. Snart får vi svaret på om Orkla er en eier som bygger opp, eller en eier som river ned.

Norgesplaster trues av utflagging og nedleggelse, etter at giganten Orkla overtok eierskapet i 2020. Orkla tar den endelige avgjørelsen i løpet av et par uker. Da vil Orkla vise om de er et norskeid selskap som tar samfunnsansvar og utvikler norsk næringsliv, eller om det er et konsern som slakter lønnsomme bedrifter og nå kun tenker på eiernes kontoer.

Orkla er ofte på banen når tema er grensehandel og norsk produksjon. Det blir noe hult hvis konsernet skal være opptatt av at nordmenn skal handle Orkla-produkter i Norge, mens konsernet legger ned meget lønnsomme arbeidsplasser og river ned kompetansemiljøer. For omdømmet må det være drepende.

Jeg har fortsatt tro på at så ikke skjer. Vi har hatt møter med Orkla-ledelsen og Norgesplaster og Orkla opptrer lydhørt og profesjonelt, og selskapet har sagt at det er villige til å høre på gode argumenter og økonomiske analyser. Jeg velger å tro at dette er riktig. Hvis Orklas representanter ikke har snakket sant, men har bestemt seg for lenge siden, er det ekstra drepende for omdømmet.

Jeg oppfordrer Orkla til å fortsette å bygge Norge gjennom å utvikle gode produkter og bedrifter videre. Verdens rikeste land trenger et næringsliv som vil videre, ikke ett som flytter ut lønnsomme arbeidsplasser.

For næringslivet er det alltid viktig å optimalisere inntekter og redusere kostnader og å drive effektivt. Men i denne saken dreier det seg ikke om det, men om å slakte en bedrift som går med gode overskudd og som har gode utviklingsmuligheter. Norgesplaster har aldri tappet Orkla for verdier, kun tilført. Hvis det blir nedleggelse må det være lov å spørre: Hvorfor kjøpte dere for to år siden?

Norgesplaster er faktisk en bedrift som har levert overskudd siden Jebsen-familien var med på å stifte den på Mosby i 1938, og de nesten 60 ansatte fortjener en eier som vil satse på dem. Derfor oppfordrer jeg Orkla til å se mulighetene.

Norgesplaster er Nord-Europas eneste plasterbedrift. Den leverer produkter den er helt alene om i vår del av verden. Norgesplaster er for eksempel verdensledende produksjon av plaster til monitorering av kroppsfunksjoner. Det vil si plaster med elektroder, for eksempel til EKG, eller til maskiner som overvåker under operasjon. Norgesplaster eksporterer disse produktene over hele verden

Orkla snakker om at Norgesplaster har en søsterbedrift i Spania. Sannheten er at de to bedriftene knapt er i familie. Plasterfabrikken i Spania driver med helt andre produksjoner enn Norgesplaster. Hvis Norgesplaster flyttes, er det fordi Orkla heller vil tjene mer penger på å samordne noen få produkter enn å beholde og utvikle unik kompetanse i Norge. Det er bare noen få deler av Norgesplaster som vil havne i Spania, resten vil bli nedlagt og forsvinne.

I Vennesla har vi i kommunen stått sammen med de ansatte ved Norgesplaster, og jeg er imponert over den saklige og seriøse tilnærmingen de ansatte har hatt. Derfor har jeg god tro på at Orkla vil ta til fornuft og sikre arbeidsplassene og produksjonen i Vennesla.

Norgesplaster er en norsk merkevare som vi trodde Orkla ville utvikle med sin overtakelse i 2020. Vi håper fortsatt.

Orklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede.

Da er det en dårlig løsning å gjøre Norgesplaster om til Spaniaplaster. Følg forretningsideen! Bygg Norge!

Nils Olav Larsen, Ordfører i Vennesla