– Hva må vi som innbyggere av Norge gjøre for at det skal bli likebehandling av strømprisen over hele landet?

foto