Våre gamle kirkebygg er mer enn bare tre og stein.

De er bærere av identitet, kunnskap og kultur som gjør oss til det samfunnet vi er i dag. Bevaring av disse kulturminnene er en forpliktelse vi har overfor våre forfedre, vår samtid og de som kommer etter oss.

Kirker har gjennom tidene vært arenaer for sosiale hendelser, feiringer, bearbeidelse av sorg og tap, konserter og så mye mer. Bevaring av kirkebygningene betyr å opprettholde steder hvor mennesker kan komme sammen og feire fellesskapet.

Men bevarelsen av gamle kirkebygg er ikke uten utfordringer. Det er kommunens oppgave å vedlikeholde kirkene. Tidens tann, klimaendringer og etterslep på vedlikehold på grunn av økonomiske begrensninger kan true bygningenes overlevelse

Det har vært avgjørende å finne løsninger som støtter vedlikehold og restaurering av disse kulturelle skattene.

Og det er derfor en glede at regjeringen nå har fått på plass ett evigvarende kirkebevaringsfond til akkurat dette formålet.

Fondet er på hele 10 milliarder kroner og har en årlig ramme på 500 millioner kroner som skal gå til vedlikehold av landets gamle kirkebygg. Dette vil sikre at kommunene, som fra før har en stram kommuneøkonomi, kan ta vare på tradisjonene og den kristne kulturarven for de kommende generasjonene.

Vi er godt fornøyde med at vedlikeholdet av våre tre flotte kirker på Hægeland, Øvrebø og nedre Vennesla nå er trygget og at en del av midlene som skal gå til dette arbeidet ligger an til å komme som tilskudd til vedlikeholdsbudsjettet.