Adelheid Frost Mykland

Vennesla Arbeiderparti

Rådmannens budsjettforslag imøtekommer mange behov. Det har en sosial profil og det er offensivt ift nye investeringer. Vi skal bygge idrettshaller for å sikre gode aktivitetsmuligheter i framtida, vi bygger og oppgraderer skolebygg, har konkrete planer for avlastningsboliger og boliger for mennesker med demens.

Vennesla er ei bygd med god framdrift, vi øker innbyggertallet år for år. Boligbygging og nyskapinger i næringslivet indikerer det samme. Samtidig som kommunen vokser, øker også forventningene. Hvordan skal vi forvalte og fordele pengene i framtida? Vennesla Arbeiderparti vil være med å påvirke budsjettet. I vårt forslag legges det tilrette for søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.

Har du to barn i barnehage får du prisreduksjon, det samme om du har to barn i SFO - men har du et barn på hver plass hver betaler du full pris. I vår kommune gjelder det nå 64 familier og for de det gjelder vil det bety en ekstra utgift for kommunen på 800.000,-. Det legger vi inn i vårt forslag. Samtidig har regjeringen lagt inn reduksjon i prisen for alle førsteklassinger på SFO. Det betyr flere penger i lommeboka for småbarnforeldre!

Adelheid Frost Mykland, Vennesla Arbeiderparti