De siste ukene har Geir Wehus og hans parti Vennesla SV rettet søkelyset mot det lokale debattklimaet, spesielt hvordan det fortoner seg i sosiale medier. Han og partiet mener at det offentlige ordskiftet, iallfall hva politikk angår, blir kneblet av blant andre kommunens kommunikasjonsrådgiver. De synes det er uhørt at en fremstående person i kommunens administrasjon involverer seg altfor sterkt i den lokalpolitiske debatten. Dette bidrar, ifølge SV, til at andre verken tør eller vil mene eller si noe.

Vennesla SV ønsker nå å få gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant ansatte i administrasjonen og det lokalpolitiske miljø om hvordan de opplever det lokale debattklimaet. Det kommer fram i en interpellasjon til kommunestyret partiet sendte til ordføreren tidligere denne uken.

Vi mener det er flott at SV ønsker det de kaller en «usunn ukultur» til livs. Vi ønsker under ingen omstendigheter tilstander som politikerne, kommunalt ansatte og andre i Kristiansand opplever. Her er debatten tidvis preget av manglende folkeskikk, sjikane, hets og usannheter. Ingen ønsker at det skal bli skapt grobunn for noe slikt i Vennesla. Vi ønsker alle et fritt og levende lokaldemokrati der alle stemmer blir møtt med respekt.

Spørsmålet er om det er riktig å gjennomføre en spørreundersøkelse med fokus på hvordan én ansatt, kommunens kommunikasjonsrådgiver, opptrer. Vi mener det ikke fører noe godt med seg og ville være en uverdig og respektløs måte å gå fram på overfor en av kommunens ansatte. Resultatet eller konklusjonen på en slik spørreundersøkelse vil være knyttet til en enkeltperson. Da går man langt over streken, mener vi.

Vi tror neppe rådmann eller ordfører vil gjennomføre en slik undersøkelse. Det ville i så fall bety at de er villige til å gå opp noen høyst tvilsomme etiske grenseganger.

Ansvaret i denne saken ligger delvis plassert hos kommunikasjonsrådgiveren. Men hovedansvaret skal og må være plassert hos kommunens ledelse. Derfor dreier dette seg i aller høyeste grad om personalpolitiske spørsmål som ikke hører hjemme i det offentlige rom.

Hvorvidt rådmannen og hans organisasjonssjef godt nok har diskutert rollen og mandatet en kommunalt ansatt kommunikasjonsrådgiver burde ha eller ikke ha, vet vi ingenting om. Men akkurat det er noe våre folkevalgte kan spørre kommunens administrasjon om. Det SV ønsker å legge opp til grenser til personforfølgelse.

Vennesla SV mener også at politiker Eirik Hodnemyr (KrF) har bidratt til å forsure debattklimaet. Det får saktens KrF selv rydde opp i, om de føler det er nødvendig.