Øyvind Bakken

Vennesla historielag

Inger Turid Tonstad har i et leserinnlegg for at den gamle gymsalen må tas i bruk til skoleformål brukt en rekke argumenter for, men selvsagt ingen mot.

Til sist i innlegget sier hun at når både lærere og foreldre har så sterke meninger, ja da må de høres. Tenker da litt tilbake til debatten om nedleggelse av 2 skoler hvor virkelig både lærere og foreldre sto på barrikadene mot nedleggelse, da var det tydeligvis ikke like viktig å høre på disse, derfor overskriften STRYK DET SOM IKKE PASSER!

Tonstad synes også virkelig synd på historielaget. Det trenger hun ikke, vi klarer oss nok. Men når hun og også flertallskonstellasjonen i formannskapet har lyttet så « innmari» til alle berørte parter må vi i all ærbødighet påstå at det har dere virkelig ikke:

Dere har overhodet ikke vært i kontakt med historielaget. Dere har heller ikke vært i kontakt med minibyggerne i underetasjen som i åresvis har beriket oss med bygging av miniatyrer av både nåværende og tidligere viktige bygg i bygda. Disse vil bli husløse og må legge ned sin virksomhet, og planene om utstilling av byggene kanselleres.

Det meste her bunner nok mest i at vedtak har blitt tatt om endring av skolestrukturen, som kanskje var nødvendig, så det kommenterer vi ikke.

Men oversikt over hva vedtak har medført av konsekvenser mener vi har blitt synliggjort.

En slik enorm fortetting må få konsekvenser, så kanskje disse burde vært sett på langt før?

Det kommer flere skoleelever enn tenkt - ja og kanskje enda en skole som har blitt sagt ja til underveis. Nå blir argumentet flyktninger også nevnt. Må disse i såfall gå på Vennesla, eller bare et argument for å få enda flere argumenter hvorfor den historiske gym.salen må tas?

Vi erkjenner at til nå har ikke museumsbyggene vært så mye brukt for bygdefolk, men det vil de bli. Vi har de siste drøye 2 årene jobbet systematisk for å få på plass det vi ønsker i skolemuseet, og også i gym.sal.

Vi fikk et skudd for baugen da det for en tid tilbake ble antydet at begge byggene kunne stå for fall, men gikk på igjen med friskt mot da vi fikk kontra. Men altså nå, nye angrep.

Hundrevis av timer er brukt på dugnad gjennom høsten og vinteren, så dugnad er ikke forbeholdt lærere og foreldre på skolen.

Vi har gjort dugnad for å ta vare på historien og for å kunne vise den fram.

Det henvises til foreldremøter. Må disse legges til tross alt, en gammeldags ikke pen sal? Disse møtene vil jo ofte foregå utenom skoletid. Kulturelle skolesekker blir også med som argument.

Da kan vi opplyse at hver vår kommer alle 5.klasser fra hele bygda, og høsten alle 3.klasser. De blir busset opp til våre museer og vi stiller opp år etter år, riktignok får vi en liten kompensasjon, og mener liten. Vi hadde sikkert gjort dette også uten. Gadd vite hvor mange andre skolesekker som finnes? Ved gjennomgang av liste over arrangementer så er det så vidt vi kan se oss i historielaget som i dag arrangerer for elever i og rundt museene, resten foregår for det meste i Kulturhuset hvor stort sett nødvendig utstyr beror. Når de besøker museene er det byggene som er kulissene, og oss voksne i laget som er ressurspersonene.

Vi er klar over eierforholdene av byggene, og at vi kun er brukere, men innvendig har vi brukt mye midler fra historielaget for snart og kunne tilby noe for alle i bygda.

Dette må vi løse på annen måte, men det minste vi ber om, ja faktisk forlanger, at vi blir kontaktet og får anledning til å komme til ordet gjennom annet enn brev og leserinnlegg. I det hele tatt vil dette virke som et « overgrep» mot oss i historielaget hvis et slikt forslag blir vedtatt uten at vi har blitt hørt, og uten at dere vet hva vi driver med. Derfor ville et møte mellom oss og dere som beslutter være avgjørende, og at møtet blir avholdt oppe på skolemuseet/gym.salen.

Øyvind Bakken

Leder av Vennesla historielag