Hvorfor går ikke bussen når man trenger den? I hele sommer har det ikke vært et busstilbud fra Smååsane, resten av året har tilbud ikke alltid passet, bussen går enten for sent eller for tidlig til at ungene kan ta bussen til skolen.

Det er garantert noen som mener at ungene burde gå til skolen(meg inkludert), men med så mange dårlige skoleveier i Vennesla så skjønner jeg godt at mange unger bli kjørt til skolen.

Men burde det ikke da heller vært bedre og mer miljøvennlig å sende de med buss?

For eksempel ei lokal bussrute som kjørte mellom alle de store plassene i bygda, slik som for eksempel Smååsane, Heptekjerr, Lomtjønn, Vikeland og Samkom. Og som går kontinuerlig slik at ungene kan ta bussen til skolen, trening eller andre fritidsaktiviteter.

Aller beste hadde vært om den også var gratis!