– Arbeiderpartiet forsøker å problematisere trafikk- og parkeringssituasjonen så galt som mulig

foto