Jeg leser i avisen om de fine blomsterurnene som er satt ned i denne veien for å stenge den og gjøre den om til gågate. Flott! Fint med blomster og de er fine også andre steder enn midt i en vei.

Hvor mange gågater trenger Vennesla?

Jeg bor i øvre delen av Vennesla (Øvrebø) og synes sentrum består av mye veier. Når jeg kommer hjemmefra og skal parkere i sentrum (hvis jeg finner en plass), har det vært akkurat denne stengte veistubben jeg har brukt. Da slipper jeg å kjøre gjennom Graslia og det området, med mye også myke trafikanter og trenger heller ikke kjøre oppom nyeste rundkjøring, forbi Essostasjonen og all den trafikken som er der.

Jeg vet jo at jeg også kan kjøre rett fra rundkjøringen på Rv 405 og inntil venstre på den godt tilrettelagte parkeringsplassen for å parkere. Den er dessverre ofte full. Og bil må jeg ha for å komme meg fram. Ikke alle i Øvrebø kan bruke sykkelen på tur (handletur) til Vennesla.

Derfor denne lille meningsytring fra en som ønsker at veien blir åpnet igjen etter prøveperioden.