Bjarte Bjellås

Snømyr

På sin egen Facebook-side omtaler KrF-politiker Eirik Hodnemyr lokalavisen Vennesla Tidende som «mølet». Dette er et ord som på muntlig har betydninger som «verdiløst» eller «noe skrap». Jeg synes det er uverdig av en lokalpolitiker å omtale lokalavisen på en slik måte.

Hodnemyr er misfornøyd med at Vennesla Tidende ikke var fysisk til stede på åpningen av den nye kirken. Jeg er enig i kritikken om at avisen burde vært til stede på åpningen, men verken jeg eller KrF-politikeren kjenner til de redaksjonelle vurderingene. Avisen har en liten redaksjon og er i en omstillingsfase, så grunnene kan være mange.

Det er selvfølgelig greit å være kritisk til avisen og være misfornøyd med dekningen. Men det Hodnemyr driver med er ren nedsnakking. Som lokalpolitiker bør han vel bidra til å løfte opp lokalt næringsliv, ikke trykke dem ned?

Jeg jobbet selv seks år i Vennesla Tidende og var stolt over å ha det som min arbeidsplass. Jeg tror lokalavisen er viktig for mange venndøler - både de som bor her og de som bor i eksil utenfor kommunens grenser. Jeg opplever at den slettes ikke er verdiløs, men svært viktig for bygda og venndølene.

Hodnemyr bør også tenke over hvordan det oppleves for dem som jobber i avisen at en profilert lokalpolitiker offentlig går ut og kaller arbeidsplassen og arbeidet deres for «verdiløst». Hvis han er så misfornøyd med avisen så kan han jo bare si opp abonnementet. Men som folkevalgt bør han holde seg for god til å omtale andres arbeidsplass på en slik måte.

Bjarte Bjellås