Vennesla Arbeiderparti

Vennesla AP

Det er virkelig en gedigen tabbe å la Oasen leie jordet på Holtet! Trafikkbildet rundt Skoleveien og Venneslaveien i området rundt Vennesla omsorgssenter, Normisjon, Søndagsbakken barnehage, Vennesla videregående, boliger i Holtet, Vennesla kirke, Vennesla skole, Vennesla ungdomsskole og Klokkerstua barnehage er komplisert nok som det er.

Det er også vedtatt å bygge ny stor barnehage og demensboliger på Holtet, ny idrettshall i forbindelse med Vennesla skole og det er vedtatt å bygge leiligheter rett over veien for parkeringsplassen ved kirka. Ved å plassere Oasen i samme «suppa» blir det enda mer kaos både for store og små! Infrastrukturen er ikke godt nok bygd ut. Det blir ikke greit hverken for elever som går eller sykler, eller når det gjelder kjøring og parkering. Når et knapt politisk flertall likevel mener dette er en god løsning så er det grunn til å lure på motivene. Vi vet at Holtet er Oasens primære ønske, men vi som skal ta ansvar for totalbilde og venneslasamfunnet må løfte blikket.

Fagfolk fraråder en skole som nabo til boligene på Holtet. Administrasjonen fraråder Holtet som midlertidig lokasjon. AP har gått imot etableringen av Oasen og vi har i flere tilfeller ytret oss negativt til at skolen etableres i kommunen vår. Nå er det i demokratiske prosesser vedtatt at skolen skal være her og vi prøver å se hva som kan være det beste alternativet for Oasen og resten av venneslasamfunnet. Når vi med tungt hjerte valgte å endre skolestrukturen og la ned to skoler, er det ekstra utfordrende å være positiv til drift av Oasen.

Det betyr ikke at vi ikke kan være konstruktive i prosessene videre. Hunsfoss skole er ei sentral tomt og har egentlig det meste vi tror Oasen trenger for midlertidig drift de neste årene. Det er ikke kommunens ansvar å finne tomt, ei heller å legge tilrette for drift, vi forventer at Oasen tar det ansvaret. Ved å leie ut til Oasen på Hunsfoss utsetter vi utviklingen av området, det er selvfølgelig ikke ønskelig, men vi tror likevel det er det beste alternativet. 5 år på midlertidige premisser burde være nok. Vi kan ikke begynne å telle år fra 2022, skolen ble tross alt vedtatt i 2019.

Vennesla Arbeiderparti

Grethe Strand

Glenn Lonebu

Adelheid Frost Mykland

Solveig Robstad