Du som er opptatt av verdier og sannhet. Og er redd for en indoktrinering av dine barn og barnebarn. Du som har stemmerett, sitt ikkje heime det har aldri vert viktigare enn nå å flagge sannheten.

Gutt og Jente, det finnes 2 kjønn, og det er nok, det er fantastisk og unikt det kan det bli mange fler av. Du er verdig full som du er skapt i Guds bilde, din (DNA) er bare deg og den er det bare en av. Og vi treng mange barn for å opprettholde vår nasjon med barn og unge.

Flytende kjønn er et nytt begrep. Denne ideologi truer våre liv. Krenker Biologien og skremmer våre barn. Puberteten kan være ei vanskelig tid med 1000 følelser. Mange barn og unge møter vanskelige spørsmål og mange ting er usikre. Når til og med våre liv og identitet er ikke lenger sikkerhet. Det fundamentale, det urokkelig, det uforanderlige. Pride forkaster kristen moral. Ignorere elementære Biologi og setter voksnes behov foran Barna Søsken, mor, far, bestefar og bestemor   er du glad i barna, stopp "Rosa" kompetanse og pride inn skole og barnehage.

Ikkje la noen voksne stjele vår barn identiet, undergraver DNA, en biologisk revolusjon. La barn være barn.

1000 følelser og tanker kan ikke lage 1000 kjønn. Stem på et Robust og sikkert parti som fremmer sannheten, mor, far barn. Og som ikkje vil ha fri inn i skoler og barnehage. STEM KONSERVATIVT. Godt valg