Mandag 11. september er den store valgdagen. Valglokalene stenger klokken 21, og da er siste frist for å stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I den forbindelse har vi en sterk oppfordring til oss alle, om å gjøre oss hørt. Ved lokalvalget i 2019 var det 11.258 stemmeberettigede i Vennesla, men kun 63% av oss valgte å benytte seg av muligheten til å stemme. Det betyr at det var like over 4.000 venndøler som ikke gjorde sin stemme hørt.

Politikerne i kommunestyret i Vennesla skal representere og jobbe for alle bygdas innbyggere. Innbyggere med ulik alder, hudfarge, språk, religion, kjønn, funksjonsevne, legning, hudfarge, sosial og økonomisk status. Vi er heldige! For med så mange ulike bakgrunner finnes det også masse kunnskap og mange ulike meninger i bygda vår. Og alle disse perspektivene og meningene er like verdifulle for at vi skal klare å ta bygda inn i fremtiden på best mulig måte. Om du har en doktorgrad eller droppet ut av videregående, om du leier eller eier bolig, om du er født i bygda eller er en innflytter, så trenger vi din unikt sammensatte kunnskap om livet og samfunnet. Men for at din kunnskap kan bli brukt, og for at dine meninger kan være med på å påvirke det som skjer, trenger vi at du bruker stemmeretten din!

Ved forrige lokalvalg var 21% av stemmene forhåndsstemmer. Hvis dette tallet er noenlunde likt i år, betyr det at det er mange av oss som enda ikke har lagt en stemmeseddel i valgurnen. Mange har forhåpentligvis tenkt å stemme, noen er kanskje usikre på hva de skal velge, og noen har kanskje ikke tenkt å stemme. Det er lett å tenke at din ene stemme ikke betyr stort. Men: En fintelling av stemmer i 2019 resulterte i at ett mandat ble flyttet fra Sp til Frp. Det viser at hver enkelt stemme kan utgjøre en forskjell. Kanskje valgresultatet hadde sett helt annerledes ut hvis de 4.000 som ble hjemme på valgdagen hadde levert sin stemme?

Politikk kan kanskje virke fjernt for mange av oss. Bygging av flerbrukshaller og eldreboliger, skolestruktur og leksefri, utenforskap og inkludering, natur og miljø, næringsliv og arbeidsplasser – disse er store overskrifter, men disse overskriftene henger sammen med de små tingene som betyr noe for hvordan vi kan leve livene våre, eller hvordan hverdagen til noen vi bryr oss om, kan se ut.

Vet du ikke hva du skal stemme? Da vil vi råde deg til å gi din stemme til et parti som fronter de verdiene du setter høyest, eller velge ut de sakene som er viktigst for deg. Sannsynligheten er liten for at du finner et parti der du er enig i absolutt alt som står i partiprogrammet, og disse meningsforskjellene er noe av det som driver utviklingen videre. De skjerper oss og tvinger oss til å være mer nyanserte, rausere, klokere. Vennesla trenger å høre også din stemme.

Det viktigste for demokratiet er ikke hva du stemmer, men at du stemmer.

Takk for at du stemmer! Godt valg!