Nils Olav Larsen, ordfører

I Vennesla vet vi hva elektrisk kraft betyr for velferd og arbeidsplasser og trygghet – og derfor roper vi høyt nå! Næringslivet bukker gradvis under. Strøm-diskrimineringen må stoppes!

En landsdel kan ikke over tid leve med totalt forskjellige rammebetingelser enn resten av landet. Gradvis ryker etableringslysten, vekstkraften og hele fundamentet for god samfunnsutvikling.

Onsdag 9. mars kostet strømmen 15,24 øre pr kilowatt i Nord-Norge. Innbyggere og bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark slipper moms på strømmen. I tillegg er Nord-Troms og Finnmark unntatt fra elavgift.

Samme dag kostet strømmen i sør 226,27 øre. Våre innbyggere og bedrifter må også betale moms og elavgift.

Dette er et grelt eksempel på hvor ille situasjonen er. Det første regjeringen bør gjøre er å sikre likt avgiftsnivå. Det finnes ikke fornuft i å kreve inn mer i avgifter der problemene er størst.

Fra hvert ordførerkontor og fra hver næringsforening i landsdelen og hele Sør-Norge må det snakkes tydelig helt til regjering og storting lytter. Den energikrisen vi er inne i, og som ser ut til å forsterke seg, er dramatisk.

Siden slutten av 1800-tallet har rimelig og stabil vannkraft vært Agders store fordel. Det er vannet i elevene som har gjort vår landsdel til en av verdens mest kompetente industriregioner og til en av landets sterkeste eksportregioner.

Strømkrisen utfordrer ikke bare det næringslivet vi har, men også det vi skal leve av i framtida. Mange av de største virksomhetene har langsiktige kraftavtaler og påvirkes lite av dagens krise. Men også langsiktige avtaler skal reforhandles.

Hvem vil etablere kraftkrevende industri der kraften koster mest?

Vi må forstå alvoret nå!

Agder skal elektrifiseres, hvordan i all verden skal vi få det til med Skandinavias høyeste strømpriser? Landsdelen er enige om Electric Region Agder og om å satse videre på industri og nyskaping. Alt dette er i spill når strømprisen i Agder og Sør-Norge er 15 til 20 ganger høyere enn i Trøndelag og Nord-Norge. Det er et nasjonalt anliggende å sikre like konkurransevilkår i landet.

Hadde vi sett ende på dette, kunne vi godtatt at næringslivet må ta sin del. Kortvarige kriser kommer og går. Men det er ingen tegn til snarlig løsning. Statnett leverte i desember sin analyse av kraftmarkedet fram mot slutten av 2026. I hele perioden vil Agder ha minst dobbel strømpris sammenlignet med Midt-Norge. I 2026 er estimatet til rundt 55 øre kilowatten i sør og rundt 22 øre i nord. Prisene vil være lavere enn nå, men Agder vil fortsatt være dyrest i Skandinavia.

Disse regnestykkene og estimatene ble laget i desember, før Ukraina-krisen. Nå ser framtida om mulig enda dystrere ut.

Vi må forstå alvoret nå! Hvem hadde trodd for to år siden at energiprisene skulle bli en konkurransehindring for Agder?

Det er flott av bøndene, frivilligheten og alle oss andre får støtte, men nå må vi se næringslivet. Det er arbeidsplassene i næringslivet vi lever av – alle sammen.

Derfor har Vennesla Næringsforening og Vennesla kommune tatt et initiativ til et opprør mot dagens strømregime. Det begynte med en lokal undersøkelse tidligere i vinter der vi spurte næringslivet om strømprisene for å finne fakta:

•Rune Eriksen driver gatekjøkken og matbutikk i Vennesla. Han forteller om regninger som økte fra 17.000 i desember 2020 til 72.000 i desember 2021. Nyåret har vært enda verre. Han tærer på likviditeten. Han kutter lønn. Han ser at bedriften han har bygd opp gjennom 20 år gradvis tappes for kapital og reserver. Krisen bygger seg opp. Rune Eriksen representerer mange tusen bedriftseiere.

•Eriksen driver også en Spar-butikk i Vennesla. Den har akkurat samme betingelser for innkjøp og drift som alle andre Spar-butikker. Det er bare det at butikkene i Trondheim betaler 15 øre i spotpris for strømmen, mens butikkene her sør må ut med over 2.26 kroner i spotpris. Hvor tror du investeringene vil flytte i framtida?

•Norgesplaster AS i Vennesla vil i midten av april ha brukt like mye på strøm i år som bedriften brukte i hele fjor. Månedlige utgifter er gått opp fra cirka 200.000 kroner til 600.000 kroner i måneden.

•Hydro Vigeland Brug AS hadde 1,1 millioner kroner i strømutgifter i desember 2020 og 3,7 millioner i desember i 2021. Det sier seg selv at tredoble kostnader over tid vil få dramatiske konsekvenser.

Vi tar også med denne ukas melding fra Elkem Solar i Kristiansand. Bedriften ventet strømpris i desember på 6,5 millioner kroner. Regninga ble 40 millioner kroner!

Lik pris over hele landet?

På kort sikt må det etableres kompensasjonsordninger som sikrer næringslivet rammevilkår det er mulig å leve med. Regjeringen kan begynne med å fjerne elavgift og moms i sør. Det hjelper litt – og det kan gjøres NÅ.

En annen mulighet er å sette en makspris, slik Frankrike har gjort. Hva med å la hele landets næringsliv betale 30 øre eller 40 øre pr. kilowatt. Resten dekker staten. En tredje mulighet er ei akutt pakke hvor næringslivet kan kompenseres for økte kostnader gjennom tilskudd.

Regninga kan i alle fall ikke fortsette å gå til næringslivet i noen få geografiske områder. Det er en god investering å sikre at næringslivet overlever denne krisen. Staten kan bruke noe av det den tjener på energikrisen.

På lang sikt må det jobbes både med tilførsel av kraft, bedre utnyttelse av kraft og bedre overføring av kraft. Vi skal ikke ta stilling til fornuften i kraftutjevning med kontinentet, men noe er i alle fall helt galt når denne utjevningen øker forskjellene internt i Norge. Overføringskapasitet mellom Nord-Norge og Sør-Norge må økes, og arbeidet må forseres.

Vi må i gang!

Mange små og store tiltak må på plass. Vi kan ikke vente på energikommisjonen som skal legge fram sine forslag i slutten av 2022. Det må gjennomføres tiltak og tas utbyggingsbeslutninger lenge før det. Vi må i gang!

Vennesla ble en industrikommune fordi noen så mulighetene i elva. Nå må regjeringen se verdien i norsk ren, fornybar strøm. Norge er ei energipolitisk stormakt. Derfor er det ei stor skam at gründere som Rune Eriksen skal miste nattesøvnen av strømprisene. Og det er uforståelig at vi skal ha strøm-diskriminering internt i landet vårt.

Næringslivet tærer på reservene nå. Vi står i fare for å miste kanskje hundrevis av små og mellomstore bedrifter. Den kostnaden har vi ikke råd til.

Ordfører Nils Olav Larsen og Alexander Etsy Jensen, leder i Vennesla Næringsforening.

foto
Alexander Etsy Jensen, leder i Vennesla Næringsforening, her i Hunsfos Næringspark. Foto: Mai Linn Tronstad