«Underlig og prisverdig at varaordføreren tar tak i saken»