Elisabeth A. B. Terjesen

Nestleder i Vennesla AP

I Norge opplever private og industrien å slite med unormalt høye strømpriser. Enkelte må låne penger for å betale sine strømregninger. Industrien sliter også med ivareta arbeidsplasser på grunn av de høye strømprisene. Slik burde det ikke være i Norge, som er rik på kraft.

Høsten 2021 gikk Arbeiderpartiet til valg på at det var «vanlige folks» tur. Regjeringen har riktignok gått ut med strømpakker som har avhjulpet noe. Men problemet er likevel ikke løst. Folk og industri sliter med høye strømpriser, og det kreves en vedvarende, permanent løsning.

Arbeiderpartiet har angående grønn industripolitikk fremholdt at Norge trenger mer industri- og en ny industripolitikk, og at man vil sørge for at norsk kraft fremdeles er et konkurransefortrinn for norsk industri.

Dagens situasjon viser at noe mer langsiktige løsninger må til for å sikre folk og industri stabile forhold. Nå truer høye strømpriser folks privatøkonomi og arbeidsplasser. Man ønsker derfor at man fra sentralt hold i partiet jobber sterkere mot å finne gode løsninger for å løse problemet som har oppstått.

Vennesla Arbeiderparti ønsker at det skal gjennomføres tiltak for å sikre stabile og levelige strømpriser for private og industrien i Norge. Om nødvendig gjennom en ny energilov og/ eller sterkere statlig styring av strømmarkedet.

Elisabeth A. B. Terjesen, nestleder i Vennesla AP