Kjære, folkevalgte! La oss få beholde Samkom skole