Svein Skisland

«Oasen blir kjeppjaget» skriver redaktøren i Vennesla Tidende i en lederartikkel.

Jeg har savnet disse lederartiklene. Det styrker lokaldemokratiet når lokalavisens redaktør tar stilling til aktuelle saker. La meg likevel komme med et par viktige presiseringer:

Kommunen har tilbudt Oasen tomt på Lomtjønn, tilbudt dem å overta Samkom skole og vi har forhandlet fram avtale om å etablere skolen i Holtet i fem år, i påventede av en fast lokalisering, etter vedtak i kommunestyret. Dette gjør kommunen og kommunestyret som aktør og eiendomsbesitter og samfunnsutvikler.

Kommunen har samtidig også en rolle som myndighet og forvalter av regel- og lovverk. Det er svært viktig at kommunen ikke behandler sine egne interesser annerledes enn andres.

Nå var det byggesaken for Oasen-etablering som var oppe til vurdering, og der er vår byggesaksavdeling og bygg- og miljøutvalget satt til å vurdere sakene ut fra rollen som myndighet og forvalter av lovverk. Oasen-saken må behandles etter regelverket, uavhengig av hva kommunen ellers mener om saken.

Kommunen er organisert slik at vi har godt skille mellom ulike roller og fag, men kommunedirektøren er til syvende og sist ansvarlig for hele virksomheten. Da kan det påstå saker hvor jeg som myndighet må si nei til saker jeg som aktør og utvikler gjerne vil si ja til.

Slik er det også på politisk side. Vi har ulike politiske utvalg med ulik myndighet og rolle, men til syvende og sist er kommunestyret ansvarlig for hele virksomheten og må veie de ulike interessene og hensynene.

Redaktøren blander dessverre sammen kommunens ulike roller og derfor kommer han til konklusjoner som det ikke er dekning for. Oasen driver lovlig, godkjent virksomhet og kommunen skal legge til rette på vanlig måte.

Kommunedirektør Svein Skisland