Av og til kan det være klokt å tenke nytt, for eksempel når det gjelder sentralisering