Marius Dubland Andersen

Vennesla

Gjennom pandemiens mange faser har hele samfunnet rettet mange takker til helsevesenet og smittesporingsteam og mange innenfor helsesektoren, og det er akkurat derfor jeg ønsker å rette en vanvittig stor takk mot dem som også har stått i frontlinjen under pandemiens harde situasjon.

Ansatte ved skolen i Vennesla (og selvfølgelig resten av landet) har snart i to år måttet legge om på undervisning og opplegg i en vanvittig uforutsigbar situasjon. De har måttet lære seg Zoom- og Teams-møter, hvordan man kan gjøre hjemmeskole gøy og mye, mye mer. I tillegg setter disse flinke folkene sin helse sist i rekken når de møter flere titalls personer i løpet av en arbeidsdag, og har måttet leve med karantener grunnet smitte på skolene, nedstenginger, hjemmekontor og også det å klare å holde elevene oppdaterte på smittesituasjon. Det å fortelle barne- og ungdomsskoleelever om en verdensomspennende pandemi på en trygg og ikke-skummel måte er ikke lett, og det arbeidet dere har lagt ned kommer vi ikke til å glemme.

Allerede før pandemien gjorde alle de ansatte alt de kunne for at elevene skulle få den beste skolehverdagen de kunne, og jeg kan ikke engang forestille meg alt det ekstra arbeidet de har måttet håndtere under koronas jernhånd over samfunnet. Dere er gull verdt, hver og én av dere!

Jeg har møtt elever som har vært så langt nede psykisk, og det at dere har klart å opprettholde motivasjonen til elevene, samtidig som dere har satt deres liv på pause grunnet pandemien, står det enorm respekt av. Vi er avhengig av gode lærere og ungdomsarbeidere, og dere har vist oss at selv under slike omstendigheter så kan vi stole på dere. Så igjen, tusen takk til alle lærere, barn- og ungdomsarbeidere, assistenter, skoleledelse, og alle andre rundt! Dere har gjort en enorm jobb.

Marius Dubland Andersen