Adelheid Frost Mykland

Vennesla Arbeiderparti

Hvem skal ta vare på de som ikke snakker sin egen sak? Er det greit at beboerne i Holtet skal se rett inn i et 2 meter høyt gjerde? Nei! Gjør det noe med livskvaliteten? Ja!

Gjerdet settes opp for å hindre innsyn, det er nødvendig og forståelig, men likevel – det blir rett på utsiden av deres egen veranda! Hvem hadde godtatt det?

I VT 18.02.22 kan vi lese om at ledelsen ved Oasen uttaler at skoleområdet vil berike nærområdet, jeg er ikke så sikker på det. Rundt påsketider hakkes jordene opp og det lille grøntarealet bak dagens teststasjon blir en byggeplass før Oasen står klar til midlertidig drift. Det at vi i kommunestyre har et flertall som velger å ta et lite jordet midt i et ellers tett bebygd område for å etablere midlertidig skoledrift er ei gåte. Tegningene er klare, dagens politiske flertall ønsker Oasen velkommen til Holtet. Fagfolk sa dette ikke var bra for beboerne, men hvem snakker egentlig deres sak?

Personer med utviklingshemming som bor og trives i bofellesskapet på Holtet får nå et høyt gjerdet midt i fleisen. Noen ganger er det vanskelig å forsone seg med vedtak en selv har stemt i mot. Denne saken er et eksempel på det. Vennesla Arbeiderparti hadde sett at den midlertidige løsning av lokasjon for Oasen ble lagt til Hunsfoss skole. Jeg tenker vi burde reversere hele vedtaket, men det blir nok ikke sånn.

Realiteten er at flertallet, med KrF i spissen, med viten og vilje forringer botilbudet for beboerne i Holtet. Det blir også et enormt press på parkeringsplasser i dette området. Trafikkutfordringene har vi kommentert tidligere, de blir iallfall ikke mindre enn det vi opplever i dag. Jeg står godt ved uttalelsen i VT datert 01.11.21 om at dette er en gedigen tabbe!

Adelheid Frost Mykland, Vennesla Arbeiderparti