Vi vil ha levende grendesamfunn, lys i husene og liv og røre i bygdene

foto